Basale basisadministatie en bewaarplicht

Het einde van het jaar nadert, en daarmee de ‘natuurlijke drang’ om op te ruimen. Dit geldt ook voor ondernemers…

Let hierbij op de ‘eisen’ die de Belastingdienst stelt terzake van de bewaarplicht van de administratie.

Gooi bijvoorbeeld je agenda(‘s) niet weg maar bewaar deze bij je andere spullen van de administratie. Deze vormt namelijk een wezenlijk onderdeel van de administratie die je ZEVEN jaar moet bewaren. Voer je je agenda electronisch? Ook dan moet je de agenda ZEVEN jaren bewaren. Dit mag digitaal maar ook is het een optie om bijvoorbeeld een pdf adruk van je agenda te maken.

Gooi ook je klad-kasboek en kassabonnen niet weg. Hiervoor geldt hetzelfde. Idem als je kassa de aanslagen elektronisch bewaart: kopieer/verplaats de data op een ander digitaal medium en bewaar deze ZEVEN jaren.

Zie ook de site van de belastingdienst.

chalant lijn onder