http://www.freepik.com

Zeg een tijdelijke kracht tijdig op

Heeft u tijdelijk personeel in dienst? Vergeet dan niet om tijdig voor het aflopen van het tijdelijke dienstverband schriftelijk aan te geven of u de overeenkomst wilt beëindigen of wilt verlengen. Let op dat u dit op tijd doet, anders moet u een aanzegvergoeding betalen.

Wet Werk en Zekerheid
Sinds de komst van de Wet Werk en Zekerheid moet de werkgever het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk ‘aanzeggen’. Indien u dit niet op tijd doet bent u een zgn. ‘aanzegvergoeding’ verschuldigd van (maximaal) één maandloon.

Hoe een ‘aanzegvergoeding’ te voorkomen?
Als de tijdelijke arbeidsovereenkomst voor meer dan zes maanden is aangegaan:

  • > schrijft u uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, de werknemer een brief/e-mail;
  • > waarin u meldt of u de arbeidsovereenkomst wel of niet voortzet; en
  • > welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op de voortgezette arbeidsovereenkomst als u de arbeidsovereenkomst voortzet.

Let op mogelijke valkuilen! 
De ‘aanzegvergoeding’ is ook verschuldigd als de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet maar u verzuimd hebt aan te zeggen of te laat hebt aangezegd. Het is nadrukkelijk geen schadevergoeding. Er hoeft dus door de werknemer geen schade te zijn geleden.

Noteer bij het sluiten van tijdelijke contracten altijd in uw agenda een reminder voor de datum waarop u uiterlijk het einde van de arbeidsovereenkomst wilt aanzeggen, liefst nog een week of zo daarvoor zodat u tijd heeft om de aanzeggingsbrief of -mail te schrijven en te versturen.

Gaat de werknemer na de einddatum gewoon aan het werk en stuurt u deze niet naar huis, dan is van rechtswege een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst voor dezelfde tijd ontstaan, met een maximum van een jaar. Of als een tijdelijke arbeidsovereenkomst vanwegen de ketenregeling niet meer mocht, een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd.

Hulp nodig?
Heeft u behoefte om (kort) hierover met iemand praten, te klankborden of overleggen?
Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan en zeker bereid u waar mogelijk te helpen of te ondersteunen.
Wij kunnen ook de subsidieaanvraag voor u verzorgen.

U kunt ons op werkdagen bellen op 076 597 27 11, ons een e-mail bericht sturen via helpmij@chalant.eu of contact opnemen via onze website www.chalant.eu

www.chalant.eu

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
Belastingdienst