meewerkende kinderen

Vakantiewerk

De komende vakantieperiode overspoelen scholieren weer tijdelijk de arbeidsmarkt, op zoek naar een vakantiebaantje. Vanaf wanneer mag je werken als jongere en hoe zit het met de kinderbijslag?

Werken vanaf 13 jaar
In Nederland mag je vanaf 13 jaar werken, maar uiteraard zitten er wel veel regels aan vast. Dit scheelt weer per leeftijd. Wij verwijzen gemakshalve naar deze pagina van welkeleeftijd.nl die ze op een rijtje heeft gezet.

Werken en kinderbijslag
In principe mag een jongere / scholier werken zolang het past binnen de hiervoor voorgenoemde / bedoelde kaders. Echter, ontvangt u (als ouder) nog kinderbijslag, dan zijn er wel maximumbedragen gesteld, wat uw kind mag bijverdienen. In de zomer gelden er echter weer wat andere regels.

Kinderbijslag
Ontvangt u nog kinderbijslag voor uw kind? Dan vervalt het recht op kinderbijslag als uw kind teveel verdient. Voor de kinderbijslag mag uw kind niet meer dan € 1.285 netto per kwartaal bijverdienen. Als dit toch gebeurt, vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag. Ook een eventueel kindgebonden budget stopt dan.

Let op! Eén euro teveel kan dus al de hele kinderbijslag in het kwartaal kosten!

Uitzondering zomervakantie
In de zomervakantie hebben kinderen soms een vakantiebaan of werken ze meer dan anders. Een kind mag in de zomervakantie EUR 1.319 netto extra verdienen (dus EUR  EUR 2.604) voordat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag.

Voor alle duidelijkheid: de zomervakantie is de periode tussen twee schooljaren in. Voor een kind dat eindexamen doet, start de zomervakantie al eerder en mag er dus al eerder bijverdiend worden maar wordt mogelijk ook al eerder het maximum bereikt….

Behoefte om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte om (kort) hierover met iemand praten, te klankborden of overleggen?
Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan en zeker bereid u waar mogelijk te helpen, te ondersteunen of door te verwijzen naar salaris- of arbeidsrechtdeskundigen.

U kunt ons op werkdagen bellen op 076 597 27 11, ons een e-mail bericht sturen via helpmij@chalant.eu of contact opnemen via onze website www.chalant.eu

www.chalant.eu

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
# Wanneer mag je welk werk doen