zichtbaar

UBO via register openbaar per 1 januari 2020

Met de invoering van een UBO register wordt publiek inzichtelijk wie de uiteindelijk belanghebbende is van ondernemingen en rechtspersonen. De ingangsdatum staat nu  op 1 januari 2020. Hoe een en ander praktisch wordt uitgewerkt is nog niet bekend.

Achtergrond
UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner (uiteindelijk belanghebbende).

Ondernemingen en rechtspersonen worden verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren in een openbaar register. De invoering van een UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn.

Doel van deze EU-richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

Publiek toegankelijk register 
Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van de Kamer van Koophandel. Een deel van de UBO-informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s zijn regels opgesteld in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.

Praktische zaken van de registratie 
In het wetsvoorstel zoals nu aan de Tweede Kamer is gestuurd wordt aan ondernemingen en rechtspersonen een registratie-/meldingsplicht opgelegd. Inclusief het toesturen/opnemen van diverse (bewijs)documenten.
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe dit proces eruit gaat zien en op welke wijze wij als intermediair zaken voor u kunnen verzorgen / wij u hierbij kunnen ontlasten.
Uiteraard volgen wij deze materie met gepaste interesse.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail (helpmij@chalant.eu), website (www.chalant.eu) of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

 

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratisNieuws update

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
Ministerie van Financiën