Subsidie praktijkleren 2017/2018

Werkgevers kunnen sinds 2 juni de subsidie praktijkleren aanvragen inzake het schooljaar 2017-2018. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van de begeleiding. Aanvragen kan tot 17 september 2018.

 

Werkgevers kunnen na afloop van de begeleiding in schooljaar 2017-2018 een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten. Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden.

doelgroep
De subsidie praktijkleren is bedoeld voor werkgevers met:

  • vmbo-leerlingen die een werk-leertraject volgen
  • mbo-studenten die deelnemen aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
  • hbo-studenten in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), waarbij de opleiding bestaat uit leren en werken
  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

 

Vanaf 2017/2018 bredere doelgroep
Vanaf het schooljaar 2017/2018 vallen ook leerlingen in het VSO, PRO en Entree in het vmbo onder deze subsidieregeling.

 

Meer informatie en aanvragen
Op RVO.nl vindt u meer informatie over de regeling en de aanvraagprocedure.
U kunt via die site ook de subsidie aanvragen, of via deze link.

 

Op tijd indienen
De aanvraag dient uiterlijk 17 september 2018 ingediend te zijn via het portaal van RVO.
Let op, u heeft hier een digitaal aanmeldmiddel voor nodig om aan te kunnen loggen op het eLoket. Het aanvragen van zo een aanmeldmiddel neemt tijd in beslag. U kunt de aanvraag ook uitbesteden aan uw accountant of belastingadviseur.

Let op bewaartermijn voor gebruikte documenten!
Om de subsidie aan te kunnen vragen heeft u een aantal documenten nodig ((praktijkleer)overeenkomst, identiteitsgegevens leerling of student, bedrijfsgegevens onderneming leerplaats, e-herkenning, zie ook hier). Deze documenten hoeft u bij de aanvraag niet mee te zenden maar u moet deze wel bewaren.
De bewaartermijn bedraagt vijf jaar, gerekend vanaf de start van het studiejaar. Ook het aanvraagformulier dient vijf jaar bewaard te blijven.
Met de bewaartermijn wordt bewerkstelligd dat formulier en documenten beschikbaar zijn voor een eventuele steekproefcontrole.

Behoefte om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte om (kort) hierover met iemand praten, te klankborden of overleggen?
Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan en zeker bereid u waar mogelijk te helpen of te ondersteunen.
Ook kunnen wij de subsidieaanvraag voor u verzorgen.

U kunt ons op werkdagen bellen op 076 597 27 11, ons een e-mail bericht sturen via helpmij@chalant.eu of contact opnemen via onze website www.chalant.eu

www.chalant.eu

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland