Onroerend goed

IB onderneming: huurvergoeding gebruikt box-3 pand

Indien u een onderneming drijft in een pand dat als keuzevermogen is geëtiketteerd als privé-vermogen behoort (de waarde van dit pand) tot uw privé Box 3 vermogen. Voor het zakelijk gebruik mag van de fiscale ondernemingswinst een huurvergoeding in mindering worden gebracht. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan over zo een situatie waarbij meer dan de Box3 heffing als huurvergoeding was gerekend.  

Casus
Belanghebbende exploiteert in de vorm van een eenmanszaak een zorginstelling. Deze instelling is na een, in opdracht van de gemeente, gedwongen verhuizing gevestigd in verschillende panden, die in eigendom zijn van belanghebbende en haar partner.
Belanghebbende brengt in plaats van de gebruikersvergoeding van artikel 3.17 lid 1 Wet IB 2001 een bedrag van € 28.516 aan fictieve huurvergoedingen als kosten van de onderneming in mindering op de winst. De inspecteur heeft deze post gecorrigeerd.

Overwegingen Hof
Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt dat belanghebbende heeft gesteld dat de panden box 3-bezittingen zijn. Tussen partijen is niet in geschil dat deze panden keuzevermogen zijn en tot het privévermogen zijn gerekend. Het hof ziet geen aanleiding hiervan af te wijken.

Het hof oordeelt vervolgens dat op grond van artikel 3.17 lid 1 onderdeel c onder 1e Wet IB 2001 voor het gebruik binnen een onderneming van tot het privévermogen behorende bezittingen de aftrek van een gebruiksvergoeding wordt beperkt tot ten hoogste het voordeel uit sparen en beleggen dat voor deze bezittingen in aanmerking wordt genomen. Voor aftrek van de door belanghebbende gevraagde – hiervan afwijkende – fictieve huurvergoeding is geen plaats. Dat sprake is geweest van een gedwongen verplaatsing van de onderneming doet daar niet aan af.

Anders gezegd
IB-ondernemers mogen vanwege een (forfaitaire) gebruiksvergoeding een deel van de gebruikelijke huurderslasten aftrekken bij gebruik van privépanden in hun onderneming. Maar daar blijft het dan ook bij. Ondernemers mogen niet ook nog eens een fictieve huurvergoeding aftrekken.

Gebruikt een ondernemer een privévermogensbestanddeel – anders dan een auto – voor ondernemingsdoeleinden, dan mag hij daarvoor een gebruikerskostenvergoeding aftrekken. Maar deze aftrek is wel beperkt tot maximaal het forfaitair rendement van box 3 over dat vermogensbestanddeel. Hierbij hoeft de ondernemer overigens geen rekening te houden met zijn heffingsvrije vermogen. Daarnaast mag de ondernemer een evenredig deel van de kosten aftrekken die normaal gesproken voor rekening van een huurder van het vermogensbestanddeel komen.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u naar aanleiding van dit artikel of anderszins behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen?
Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend kort te woord te staan of dit onderwerp uitgebreider met u uit te diepen, te bespreken of u bij een concrete vraag of situatie te helpen of ondersteunen.

Neem hiervoor contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail (helpmij@chalant.eu), website (www.chalant.eu) of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan. Natuurlijk altijd vrijblijvend en initieel zonder kosten!

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratisNieuws update

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
# Hof Arnhem-Leeuwarden