Bijtelling bestelauto of busje te voorkomen?

Wanneer is privé gebruik niet mogelijk?
U moet desgevraagd aannemelijk kunnen maken dat privé gebruik onmogelijk is. Bijvoorbeeld als blijkt dat de auto’s na werktijd op een afgesloten terrein staan of als de contactsleutels worden opgeborgen op een zodanige manier dat niemand erbij kan. Bij een controle moet blijken dat privégebruik niet mogelijk is.
Let op!
Voor de eigenaar-ondernemer in de inkomstenbelasting geldt voorgenoemde uitzondering niet. Evenmin voor de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van een B.V..
Dit onder de vooronderstelling dat deze zelf over de sleutels (kunnen)beschikken en daarom te allen tijde bestelauto’s toch privé kunnen gebruiken.
All lost?
De eigenaar-ondernemer en de DGA kunnen eigenlijk alleen aan de bijtelling voor een bestelauto ontkomen door
of een kilometer administratie bij te houden en de bestelauto niet meer dan 500 km per jaar privé te gebruiken,
of door de bestelauto helemaal niet privé te gebruiken en een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ in te vullen
Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto
Indien een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ wordt gehanteerd is het niet (meer) nodig om een kilometeradministratie bij te houden. De Belastingdienst controleert fysiek en via monitoring. Indien zij het vermoeden heeft dat een bestelauto niet zakelijk wordt gebruikt kan de auto staande worden gehouden of kan een informatieverzoek worden gestuurd waarop dan een aannemelijke verklaring voor de betreffende rit / aanwezigheid ter plaatse gegeven moet kunnen worden.
www.chalant.eu