(on)zakelijke kosten

Wij horen geluiden uit de markt en via collega’s dat er door de belastingdienst, steekproefsgewijs, onderzoek wordt uitgevoerd naar de zakelijkheid van de opgevoerde bedrijfskosten. Het gaat hier uiteraard met name over de kosten met een “gemengd” karakter. Daarom adviseren wij

Lees meer