Verklaring Arbeids Relatie t/m 31-12-2015

Op 1 januari 2016 treedt, als de Eerste Kamer accoord gaat met dit wetsvoorstel, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR), komt daarmee dan te vervallen. VAR De VAR geeft, nu nog, zekerheid over

Lees meer

(on)zakelijke kosten

Wij horen geluiden uit de markt en via collega’s dat er door de belastingdienst, steekproefsgewijs, onderzoek wordt uitgevoerd naar de zakelijkheid van de opgevoerde bedrijfskosten. Het gaat hier uiteraard met name over de kosten met een “gemengd” karakter. Daarom adviseren wij

Lees meer